BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WYKŁAD godzina 10.00-12.00
(pierwsza część konferencji). Posiadamy jeszcze wolne
miejsca na SEMINARIUM godziny 14.00-20.00.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (wyłączony formularz
zgłoszeniowy)
UWAGA BARDZO WAŻNE !!!
W związku z pilnym i niespodziewanym wyjazdem Pana Jerzego Zięby
na sympozjum we Wrocławiu jesteśmy zmuszeni przesunąć konferencję
( wykład i seminarium) w Tarnobrzegu z 12 marca sobota na 13 marca
NIEDZIELĘ. Lokalizacja spotkania oraz godziny pozostają bez zmian.
Bardzo prosimy osoby, które zarezerwowały miejsce oraz przede
wszystkim osoby, które wybrały już bilety wstępu o kontakt
504227601 lub 501012557.
Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Jerzy Zięba i organizatorzy Centrum Odnowy Zdrowia

Harmonogram  spotkania z  Jerzym  Ziębą  13 MARCA 2016 w 
Tarnobrzegu  w  AULI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W TARNOBRZEGU UL. K.S. Wyszyńskiego 10                    
WAŻNE w związku ze zgłaszanymi problemami odnośnie formularza
uprzejmieprosimy o kontakt telefoniczny po wysłaniu zgłoszenia
w celu potwierdzenia rezerwacji tel. 504-227-601

Organizatorem wydarzenia jest CENTRUM ODNOWY ZDROWIA  W
TARNOBRZEGU.
WYKŁAD  „ CZEGO  CI  LEKARZ  NIE  POWIE „ - GODZ. 10.00 - 12.00
SEMINARIUM  -  GODZ. 14.00 - 20.00 .  SEMINARIUM  MA  CHARAKTER 
INTERAKTYWNY, MOŻNA ZADAWAĆ  AUTOROWI   PYTANIA  I 
PROWDZIĆ  DIALOG . DZIĘKI TAKIEJ FORMIE  SŁUCHACZE  BĘDĄ MIELI 
MOŻLIWOŚĆ  ZGŁĘBIANIA  NURTUJĄCYCH   ICH  ZAGADNIEŃ  I 
UZYSKANIA  WIELU  PRAKTYCZNYCH  INFORMACJI.
TEMATYKA  SPOTKANIA:
I . CHOROBY XXI WIEKU CZY MUSIMY NA NIE CHOROWAĆ ?
Miażdżyca a zawały serca  - sposoby jej odwracania
Cholesterol - fakty i mity - dlaczego nie powinno się go obniżać
Cukrzyca - cichy zabójca
Choroby autoimmunologiczne -
Tarczyca - jak i kiedy  przyjmować jod ?
Nowotwory - co robić aby nie zachorować i jak  postępować podczas
choroby
Autyzm , ADHD  - dlaczego tak dużej liczby  dzieci dotyczy
Osteoporoza i inne choroby układu kostnego
II . WITAMINY I MINERAŁY
Witamina C - jaka forma jest najlepsza ,
Witamina D i K2 - wspaniały duet 
Magnez, cynk, selen - najważniejsze minerały
Krzem i bor - ich rola w organizmie
III. NOWE   I  CIEKAWE  SPOSOBY  LECZENIA
Zastosowanie olejku CBD i THC do celów leczniczych
Chelatacja  -  oczyszczanie żył
IV. INNE  ZAGADNIENIA
Dlaczego chorujemy na choroby przewlekłe, sposoby ich  zapobiegania.
Zakwaszenie organizmu - przyczyną  bardzo wielu chorób
Znaczenie oczyszczania organizmu z pasożytów, grzybów i toksyn.

REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  SPOTKANIU ( WYKŁAD  I 
SEMINARIUM)
  Z  JERZYM  ZIĘBĄ  W  TARNOBRZEGU  W DNIU 13.03 2016r.

1. Spotkanie odbędzie się w  AULI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU UL. K.S. WYSZYŃSKIEGO 10. 
Organizatorem wydarzenia  jest CENTRUM ODNOWY ZDROWIA
Monika Lech-Klimek 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika7/36.
2. Wszelkie informacje dostępne :
- na stronie internetowej 
<http://www.centrumodnowyzdrowiatarnobrzeg.republika.pl/>
- na facebooku
- pod numerami telefonów 501-012-557 lub 504-227-601
- w  sklepie Centrum Odnowy Zdrowia ; ul. Sandomierska 2 (zielony 
budynek naprzeciwko I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im.
Hetmana Jana Tarnowskiego; ul Dominikańska 5 - wjazd i wejście do
sklepu od parkingu , od ul. Dominikańskiej )
3.Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu ( wejście na wykład ,
seminarium)   jest  posiadanie odpowiedniego biletu, który uczestnik
otrzymuje po uprzednim  :
- wypełnieniu formularza zgłoszeniowego  wg. wzoru podanego  na
stronie http://www.centrumodnowyzdrowiatarnobrzeg.republika.pl
- dokonaniu wpłaty  na konto bankowe : BANK PEKAO SA  ODDZIAŁ W
TARNOBRZEGU; RACHUNEK NUMER  19 1240 2744 1111 0010 6640
5239 w tytule przelewu wpisać  „ SPOTKANIE Z JERZYM ZIĘBĄ
TARNOBRZEG 13.III.2016 imię i nazwisko wpłacającego”.
- przesłaniu  dowodu wpłaty na adres mailowy :  coztarnobrzeg@wp.pl
lub
- osobistym  wypełnieniu deklaracji  w Centrum Odnowy Zdrowia w
Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 2  i wpłacie na w/w konto oraz
dostarczeniu dowodu wpłaty .

4.Bilety będą do odebrania na godzinę przed spotkaniem lub wcześniej
w Sklepie  Centrum Odnowy Zdrowia , Tarnobrzeg ul. Sandomierska 2
5.Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniu mają osoby , które zgłosiły
deklaracje wypełniając  formularz zgłoszeniowy   on-line dostępny na
stronie
http://www.centrumodnowyzdrowiatarnobrzeg.republika.pl/webadmin
_formularz.html
i  dokonały wpłaty na  konto bankowe oraz  przesłały dowód wpłaty na 
adres mailowy :  coztarnobrzeg@wp.pl
6.Osoby, które nie zgłosiły swojego udziału do dnia 01.03.2016r.
poprzez formularz on-line będą miały możliwość uczestnictwa w miarę
dostępnych miejsc .    Ilość miejsc na udział w Spotkaniu  jest
ograniczona
7.Spotkanie odbywa się w dwóch  częściach płatnych osobno:
- część pierwsza - WYKŁAD - 20 zł/os- obowiązuje wszystkich
uczestników
- część druga - SEMINARIUM - 150 zł/os
8.Studenci medycyny oraz innych kierunków medycznych, osoby
niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, członkowie Polskiej
Akademii Zdrowia wchodzą bezpłatnie, jednak do zagwarantowania
miejsca konieczne jestzgłoszenie deklaracji uczestnictwa
( patrz pkt 3 niniejszego Regulaminu)z dopiskiem student
medycyny/ osoba niepełnosprawna/członek PAZ (przy wejściu
na sale należy przedstawić dokument uprawniający do skorzystania
z bezpłatnego wejścia na seminarium )
9.Cena biletu na Seminarium dla małżeństw to 200zł za parę, cena za
wykład pozostaje bez zmian.
10.Formy płatności:   na konto bankowe : BANK PEKAO SA  I ODDZIAŁ
W TARNOBRZEGU; Centrum Odnowy Zdrowia  RACHUNEK NUMER  19
1240 2744 1111 0010 6640 5239 w tytule przelewu wpisać  „
SPOTKANIE Z JERZYM ZIĘBĄ TARNOBRZEG 13.III.2016 imię i nazwisko
wpłacającego”.
11.Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone w procesie
rejestracji, będą wykorzystywane w celu obsługi Spotkania i
komunikacji z jej uczestnikami. Operatorem bazy jest Centrum Odnowy
Zdrowia 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 7/36.
12. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na fotografowanie oraz zapis cyfrowy Wykładu.
13. Podczas drugiej części Spotkania  - SEMINARIUM - obowiązuje
całkowity zakaz nagrywania oraz fotografowania.
14. Podczas Konferencji obowiązuje zakaz wnoszenia na sale jedzenia
oraz napoi innych niż woda.
15. Podczas wydarzenia zabrania się sprzedawania i reklamowania
jakichkolwiek produktów i usług.
16. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zostaną usunięte z sali, bez
możliwości zwrotu wpłaty za Spotkanie.
17. W dniu Konferencji Organizator Konferencji zapewnia możliwość
zakupu książek (płatność wyłącznie gotówka):
- Jerzy Zięba "Ukryte Terapie",
- Bogdan Jot -  „ Marihuana leczy”
- Bogdan Jot -  „ Odkłamywanie marihuany”
- Dr Uffe Ravnskov „ Cholesterol naukowe kłamstwo”
18.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w
organizacji Spotkania.
19.Podczas przerwy w Seminarium dostępna będzie kawa, herbata,
woda i mała przekąska.
20. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu wydarzenia.

.