ANALIZA  APARATEM  F-SCAN
Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi proponowana przez Centrum Odnowy Zdrowia jako
sposób na zobaczenie co dzieje się w naszym wnętrzu,  jak funkcjonuje nasz organizm i w jakim
stopniu jest zakwaszony została rozszerzona  o  analizę  aparatem   F-Scan  . Metoda ta jest 
precyzyjnym  i skutecznym sposobem  pomiaru częstotliwości rezonansowych patogenów :
pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów. Każdy patogen ma określoną częstotliwość drgań dzięki
której można go zidentyfikować  -  do tego celu służy m.in.. aparat F-Scan  gdzie otrzymujemy
listę  z  rodzajem  patogenu  znajdującego  się w organizmie  oraz  informację w jakim
występuje on nasileniu  . Tylko przez test biorezonansowy da się określić częstotliwości
potrzebne do poprawy zdrowotnej organizmu, do zlikwidowania, infekcji lub agresji pasożytów,
które w danej chwili występują w konkretnym organizmie.                                                                                                               
Wiedza ta jest niezbędna do wyznaczenia dalszego postępowania. W zależności od rodzaju
patogenów  i  ich nasilenia w ciele (określonej analizą F-Scan) oraz od ogólnego stanu organizmu i
rodzaju obciążeń określonych  mikroskopową analizą żywej kropli krwi można wyznaczyć dalszy
tok postępowania prowadzący do oczyszczenia organizmu. W mniej skomplikowanych
przypadkach , aby oczyścić organizm wystarczy kuracja suplementami i preparatami
p/pasożytniczymi , p/grzybiczymi i odkwaszającymi. W bardziej skomplikowanej sytuacji , kiedy
ilość i jakość patogenów jest zbyt obciążająca,  można zastosować oczyszczanie za pomocą
aparatów które za pomocą odpowiednich programów przy użyciu prądu o odpowiednich
częstotliwościach zlikwidują  zdiagnozowane patogeny. Znając  dokładne częstotliwości  , można
przy pomocy  takich urządzeń jak Stymulator  homeostazy V10,  Zapper  czy  aparat  F-Scan 
zlikwidować  wszystkie patogeny wg listy podanej przez F-Scan.
Mikroskopowa Analiza Żywej  Kropli Krwi rozszerzona  o  analizę f-Scan  oraz terapia aparatami
nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem. Metody te
nie posiadają wyjaśnienia, ani naukowego potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny
akademickiej.  Opisany powyżej generator częstotliwości może być używany jedynie na własną
odpowiedzialność, a producent nie ponosi odpowiedzialności za efekty testów i poprawy stanu
zdrowia które są indywidualna sprawą każdego organizmu.