MONITORING PROCESU REWITALIZACJI ORGANIZMU -
Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi
KREW  jest żywą tkanką, złożoną z zawiesiny elementów komórkowych (krwinek czerwonych,
białych i płytek) w roztworze białkowym, zwanym osoczem. Spełnia ona wiele funkcji istotnych
dla życia człowieka:
dostarcza tlen i substancje odżywcze do wszystkich komórek 
usuwa zbędne produkty przemiany materii 
bierze udział w reakcjach obronnych 
utrzymuje homeostazę, czyli stałość środowiska wewnętrznego organizmu.
Utrzymanie stanu homeostazy jest warunkiem zachowania zdrowia, natomiast długotrwałe
wyjście poza stan równowagi nieuchronnie prowadzi do powstawania chorób. Dlatego też
Mikroskopowa Analiza Żywej Kropli Krwi, która jest swoistym "zwierciadłem" organizmu, może
dostarczyć niezwykle istotnych informacji o aktualnym stanie naszego organizmu, a także o
możliwych jego zagrożeniach w przyszłości.
Polega ona na pobraniu kropli krwi z opuszka palca i ocenie jej pod mikroskopem. Około 20 minut
po pobraniu pojedynczej kropli krwi, komórki w niej zawarte nadal żyją, przez ten czas
możemy oglądać żywe komórki.
Przekazanie obrazu przez mikrokamerę z mikroskopu na ekran monitora umożliwia
równoczesną obserwację obrazu krwi przez osobę poddawaną badaniu. Jest to fantastyczna
możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz organizmu, z czego na co dzień nie
zdajemy sobie sprawy .
Dzięki analizie   możemy wychwycić bardzo subtelne zmiany w środowisku wewnętrznym
prowadzące do zaburzeń , która  jest skutkiem braku równowagi w organizmie. Zanim  pojawią
się symptomy  ( ból, stany zapalne, złe samopoczucie itp.) wewnątrz toczy się proces , który
możemy obserwować dzięki  analizie .  Dzięki wiadomościom uzyskanym podczas oglądania kropli
krwi  możemy zapobiec wielu kłopotom w organizmie . Sugestywność obrazu jest ogromna. Kiedy
klient zobaczy co dzieje się w jego organizmie,  o wiele łatwiej można  prowadzić rozmowę o 
zmianie sposobu odżywiania i stylu życia.
Analiza pozwala nam również  monitorować proces rewitalizacji organizmu , obserwować
skuteczność zaleconego sposobu postępowania  oraz wpływ zmiany sposobu odżywiania i  
zwiększenia ilości picia "dobrej wody".
Analiza żywej kropli krwi ocenia:
⦁ Kształt ułożenie i ewentualne zniekształcenia krwinek czerwonych;  Ilość i jakość krwinek 
białych;
1 Skale uszkodzenia komórek krwi  przez wolne rodniki ;
2 Niedostateczne nasycenie tlenem organizmu; 
3 Stopień obciążenia wątroby i trzustki
4 Stwierdza obecność : 
⦁ różnych mikroorganizmów , pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów itp.;
⦁ niestrawionego  białka i tłuszczu;
1 włókien fibryny, symplastów;
2 struktur krystalicznych takich jak kryształy kwasu moczowego , szczawiawego ,
cholesterolu oraz blach miażdżycowych.
Dzięki  Analizie możemy zobaczyć co dzieje się w naszym wnętrzu,  jak funkcjonuje nasz
organizm i w jakim stopniu jest zakwaszony:
1. Jeżeli w organizmie zaburzona jest równowaga kwasowo- zasadowa w obrazie krwi widoczna
jest agregacja i rulonizacja erytrocytów, przy równoczesnej obecności we krwi dużej ilości 
blach cholesterolowych istnieje ogromne niebezpieczeństwo. Obraz  krwi  o dużym stopniu
rulonizacji i agregacji
2. Jeżeli organizm nie potrafi wydalić nadmiaru kwasu z moczem lub przez skórę widzimy w obrazie formy krystaliczne  takie  jak kryształy soli kwasów szczawiowego, moczowego, ortofosforowego  . Dzięki określeniu ich ilości i wielkości możemy ocenić w jakim stopniu zagrożone są nasze nerki -  powstaniem kamieni lub stawy- gdzie  kryształy powodują niszczenie delikatnych struktur,
3 .KRYSZTAŁY KWASU ORTOFOSFOROWEGO - którego obecność świadczy o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej. Wapń jest jednym z pierwiastków , które organizm wykorzystuje do przywrócenia tej równowagi . Jeżeli zakwaszenie jest duże powstają coraz większe kryształy , w konsekwencji mamy problemy z paznokciami, włosami , zębami oraz łamliwością kości
4.Jakiej wielkości są blachy cholesterolowe, kryształy kwasów czy symplasty. Ich wielkość nie
jest dla naszego organizmu bez znaczenia ,ponieważ o wiele niebezpieczniejsza jest obecność 
nawet jednej ogromnej  blachy cholesterolowej  niż kilku małych blaszek. Nietrudno wyobrazić
sobie ogromną blachę transportowaną przez układ żył . Łatwo przedostaje się ona przez główne
arterie , ale co jak dotrze do serca lub do żyły o  mniejszej średnicy?
Powiększenie 1600x - aby wykonać zdjęcie całej blachy trzeba było wykonać cztery zdjęcia
Ta sama blacha w powiększeniu 160x

5 .Jakie organizmy pasożytujące żyją i rozmnażają się we krwi , a następnie są przez nią
transportowane do wszystkich zakątków naszego ciała powodując tam różnego rodzaju
choroby; 
6.  Komórki grzybów  Candida W zależności od tego w jakim stopniu organizm zaatakowany jest przez grzyba widoczny jest obraz pojedynczych komórek
lub całych kolonii i wtedy możemy mówić o bardzo niebezpiecznej dla organizmu grzybicy
7. Jaka jest nasza przemiana materii, trawienie;
8. Jak funkcjonuje nasza wątroba i trzustka
9. W jakim stopniu zaatakowany jest przez wolne rodniki
Utrzymanie stanu równowagi zapewnia zachowanie zdrowia, natomiast długotrwała
dysharmonia prowadzi do wielu problemów. Dlatego też analiza, może dostarczyć wiele
informacji o aktualnym stanie organizmu, a także o możliwych problemach w przyszłości.
Kiedy przyjrzymy się krwi pod mikroskopem, zobaczymy, w jaki sposób nasza dieta i styl życia
wpływają na komórki, jest to okazja, aby przekonać się, w jakim naprawdę stanie jest nasz
organizm.  Klient oglądając obraz swojej krwi zapoznaje się równocześnie z subtelnymi
mechanizmami pracy organizmu , jaki wpływ na nasz organizm  ma dieta, jakość spożywanych
produktów , a przede wszystkim  ilość pitej "dobrej wody".
Przed analizą  zaleca się nie jeść przynajmniej 3 godzin .Należy pić
dużo niegazowanej wody źródlanej (nie powinna być to kawa, herbata
ani napoje słodzone lub gazowane).
Monitoring procesu rewitalizacji organizmu nie zastępują konsultacji i
pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem.